“Δεν είναι θέαμα αυτό …. !” Σύνταγμα 7/6/2011

Φωτογράφος: Περ. Α.

tags: Σύνταγμα, happenings

 

Advertisements