Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν στο Σύνταγμα

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ζωγραφιές

29/5

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Λαϊκή Συνέλευση, Πανευρωπαϊκό

Σύνταγμα 28/5

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ανοιχτή Συνέλευση, Σκηνές, Αγανακτισμένοι, Βουλή

Σύνταγμα 27/5

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ανοιχτή Συνέλευση, Σκηνές

Σύνταγμα 26/5

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ανοιχτή Συνέλευση, Αγανακτισμένοι, Σκηνές

Σύνταγμα 25/5

(Παραθέτω σε δόσεις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από την πρώτη ημέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δώθηκαν από τη mailing list)

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ανοιχτή Συνέλευση