Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν στο Σύνταγμα

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Ζωγραφιές