29/5

Φωτογράφος: Cyberella
tags: Σύνταγμα, Λαϊκή Συνέλευση, Πανευρωπαϊκό