ΣΥΝΤΑΓΜΑ 15.6 Και αφού όλος ο κόσμος βοήθησε να καθαριστεί η πλατεία, συνέχισε το γλ έντι.

Real Democracy Gr – MultiMedia Team

Σταύρος Καμμάς

Advertisements