Σύνταγμα 17/6. Πορεία και διαδήλωση Σύρων.

Φωτογράφος: Γιάννης Ψ.
tags: Σύνταγμα, Σύροι, πορεία, διαδήλωση