Σύνταγμα 17/6/2011, Επίσκεψη Συριων εγκατεστημένων στην Ελλάδα

Φωτογράφος: Real democracy / Multimedia Team
tags: Σύνταγμα, Syntagma, Real Democracy, ΠΑ

Advertisements