18/06/2011 Σύνταγμα Theatre du Soleil της Αριάν Μνούσκιν

Φωτογράφος: Real Democracy Multi Media Team
tags: Σύνταγμα, 18/06/2011, Theatre du Soleil, Αριάν Μνούσκιν

Σύνταγμα 18/6 – Arianne Mnuskin

Φωτογράφος:  Vil.K
tags:  Σύνταγμα,  Arianne Mnuskin, 18/06/2011

Ο Max Kaiser στην πλατεία Συντάγματος

Ο γνωστός Max Kaiser βρέθηκε στην Αθήνα και, αφού ζήτησε και πήρε έγκριση από τη λαϊκή συνέλευση της πλατείας Συντάγματος, έκανε μια τοποθέτηση σχετικά με τον αγώνα που δίνουμε από τις 25 Μάη.

syntagma 18/06/2011

Φωτογράφος: Real democracy / Multimedia Team
tags: syntagma, 18/06/2011, alexandros stamatiou

syntagma 18/06/2011

Φωτογράφος: Real democracy / Multimedia Team
tags: syntagma, 18/06/2011, giorgos nikoalidis

18/06/2011 Συνταγμα

Φωτογράφος: Real democracy / Multimedia Team
tags: syntagma, 18/06/2011, alexandros stamatiou