Ανακατάληψη και καθαρισμός της πλατείας Συντάγματος σήμερα το πρωί

Realdemocracygr – MultiMedia team
photos / el fotografo arremolina
This material is distributed under the CC BY-NC-ND 3.0 license
Το υλικό αυτό διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license