Στην υπηρεσία του πολίτη…

Επιλεγμένες εικόνες/βίντεο που μας έχετε στείλει μέσω του gallery που έχουμε φτιάξει για το οπτικο-ακουστικό υλικό σας.