Πόλεις: Πάτρα

Οδοιπορικό στην Πελοπόννησο.

“Να μπορέσει ο λαός να γίνει αφέντης σε αυτό τον τόπο του…”