25/09/2011 Πρόγραμμα & Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Συντάγματος

Πρόγραμμα Κυριακής 25 Σεπτέμβρη

Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Συντάγματος 25/09/2011

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

http://www.amesi-dimokratia.org

Real Democracy GR – MultiMedia Team

tags: Σύνταγμα, 25 Σεπτέμβριος, Λαϊκή Συνέλευση
The material of this weblog is distributed under the CC BY-NC-ND 3.0 license
Το υλικό αυτού του blog διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license