29/09/2011 Παρέμβαση της Λαϊκής Συνέλευσης Βύρωνα στην Εφορία του Βύρωνα

ΔΕΝ πληρώνουμε τα χαράτσια της κυβέρνησης!

Η παρέμβαση στην Εφορία, υπήρξε αποτελεσματική διότι πολύς κόσμος ενημερώθηκε παίρνοντας το κείμενο της Λαϊκής Συνέλευσης και συμετείχε σε επιτόπου συζητήσεις!

http://laikisinelefsivirona.blogspot.com/

Real Democracy GR – MultiMedia Team

tags: Σύνταγμα,  Λαϊκή Συνέλευση Βύρωνα

The material of this weblog is distributed under the CC BY-NC-ND 3.0 license
Το υλικό αυτού του blog διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license