30/09/2011 Παρέμβαση των Λ.Σ. Καισαριανής, Λ.Σ. Βύρωνα και πολιτών στην Εφορία του Βύρωνα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα χαράτσια της κυβέρνησης!

Ενημερώθηκε ο κόσμος παίρνοντας το κείμενο της Λαϊκής Συνέλευσης και συμετείχε σε επιτόπου συζητήσεις, επιστρέψαμε το “Eκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών” και καταθέσαμε ταυτόχρονα “Δήλωση αντίθεσης και αδυναμίας πληρωμής”.

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ

Διαμαρτυρία ενημέρωση για τα Χαράτσια από τους πολίτες του Βύρωνα και της Καισαριανής στη ΔΟΥ Βύρωνα

http://laikisinelefsivirona.blogspot.com/

http://www.laikisyneleysikaisarianis.blogspot.com/

Real Democracy GR – MultiMedia Team

tags: Σύνταγμα, Λαϊκή Συνέλευση Καισαριανής, Λαϊκή Συνέλευση Βύρωνα

The material of this weblog is distributed under the CC BY-NC-ND 3.0 license
Το υλικό αυτού του blog διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license