20/10/2011 – 12:39-12:51 Σύνταγμα Πλατεία

19/10/2011 – 10:42-15:42 Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα

20/10/2011 17:30-19:30 – Σύνταγμα Άδειοι οι δρόμοι και η Πλατεία από δια δηλωτές.

20/10/2011 15:00-20:00 – Σύνταγμα… και άλλες εικόνες?

20/10/2011 16:30-17:20 – Σύνταγμα

20/10/2011 13:00-14:30 – Σύνταγμα, NO PASARAN

Ηχούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου για τα σχολεία και πανεπιστήμια

20/10/2011 12:00-13:30 – Σύνταγμα

Η Πλατεία και γύρω δρόμοι είναι γεμάτη με Ειρηνική διαδήλωση εναντίον του νέου πολυνομοσχεδιού

20/10/2011 14:30-15:30 – Σύνταγμα, Η Πλατεία είναι γεμάτη με Ειρηνική δι αδήλωση εναντίον του νέου πολυνομοσχέδιου