06/10/2011 21:00 – Σύνταγμα, αλληλέγγυα οικονομία, ανταλλαγή υπηρεσι ών και προιόντων

Πέμπτη 6/10 ημερίδα ενημέρωσης για την αλληλέγγυα οικονομία και τα οριζόντια εγχειρήματα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων στην πλατεία Συντάγματος