15/10/2011 Σύνταγμα – Όλος ο Κόσμος ΜΙΑ Πλατεία

Παρά τον δύσκολο καιρό Αθηναίοι στο Σύνταγμα για τις 15 Οκτωβρίου. Και η Συριακή κοινότητα ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα της παγκόσμιας μέρας. Βρέθηκαν στο Σύνταγμα και μίλησαν για τη συνεχιζόμενη σφαγή.

Real Democracy GR – MultiMedia Team

tags: Σύνταγμα, 15 Οκτώβριος, αλλληλεγγύη, Greek Revolution, Global Revolution
The material of this weblog is distributed under the CC BY-NC-ND 3.0 license

Το υλικό αυτού του blog διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license

One comment on “15/10/2011 Σύνταγμα – Όλος ο Κόσμος ΜΙΑ Πλατεία

  1. Pingback: Tribute to the 15O Worldwide | Take The Square

Comments are closed.