Οι διαδηλωτές μιλούν #3

Κατεβαίνω για να αγωνιστώ ενάντια στην καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.