20/10/2011 14:30-15:30 – Σύνταγμα, Η Πλατεία είναι γεμάτη με Ειρηνική δι αδήλωση εναντίον του νέου πολυνομοσχέδιου