20/10/2011 12:00-13:30 – Σύνταγμα

Η Πλατεία και γύρω δρόμοι είναι γεμάτη με Ειρηνική διαδήλωση εναντίον του νέου πολυνομοσχεδιού

Advertisements