Μικρή φωτογραφική ανασκόπηση της χθεσινής πορείας (17Νοεμ)

Photos from the march in Nov 17th for the 38th anniversary since the end of the dictatorship regime in Greece which was backed up and supported by CIA.The march is always ending up in the USA embassy.

Advertisements