Αντιφασιστική – αντιρατσιστική συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

02/12/2011

… κατά της “αίτησης ακύρωσης κατά των διατάξεων του νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας”