Ανταλλακτικό Παζάρι Αλληλεγγύης & Συλλογική Κουζίνα τις Κυριακές στο Σύνταγμα

04/12/2011

Ανταλλακτικό παζάρι της Λαϊκής Συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος.

Advertisements