Κινητοποίηση μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ για το ασφαλιστικό

05/12/2011, Κολοκοτρώνη, Αθήνα

16.30: Update:———————————————————————————————————

Mεγάλη νίκη για τους άνεργους μηχανικούς

Ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από το σωματείο σήμερα με τις κινητοποιήσεις πάρθηκε σήμερα οριστικά απόφαση να θεωρούνται τα βιβλιάρια και να χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στους ανέργους.

Η εξειδίκευση των κριτηρίων και ο προσδιορισμός της ιδιότητας του ανέργου που αφορά στα μπλοκάκια θα γίνει στην τελική διατύπωση της απόφασης, μαζί με την προσθήκη και άλλων ανακουφιστικών μέτρων. Η απόφαση θα είναι έτοιμη τις επόμενες 3 μέρες, οπότε και θα κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους και τους αρμόδιους φορείς.

Προκειται για μεγάλη νίκη που εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους άσχετα από τις εισφορές

Όταν βγει η τελική απόφαση και την πάρουμε στα χέρια μας να τη διακινήσουμε δυναμικά και ηγεμονικά, δεδομένης της καθοριστικής μας συμμετοχής.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ!!

Για το θέμα αυτό προωθείται ο ευρύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων των μηχανικών.
————————————————————————————————————————-/Update

Ανταπόκριση από τη συγκέντρωση

Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν από το πρωί έξω από τα γραφεία του Ταμείου Συνταξιοδότησης και Ασφάλισης Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) προκειμένου να απαιτήσουν να σφραγιστούν τα βιβλιάρια υγείας των συναδέλφων τους μηχανικών, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και παραμένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο νέος νόμος για τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών δικαιολογεί πλήρως τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι “το κούρεμα δεν πρόκειται να επηρεάσει τα ταμεία”. Η αντιστάθμιση του κουρέματος του χρέους κατά 50% μεταφράζεται στην περίπτωση των μηχανικών σε αύξηση έως και περισσότερο από 90% στις ασφαλιστικές εισφορές από το νέο έτος! Δεδομένων, μάλιστα, ότι οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί δουλεύουν με “μπλοκάκι”, ότι ο άνεργος μηχανικός δε μπορεί να κάνει “παύση εργασιών” και ότι το επάγγελμα “απελευθερώνεται” για την “ελεύθερη” αγορά, αυτός ο νόμος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο χιλιάδων μηχανικών από το επάγγελμα (άρα απαξίωση όλων των σπουδών και της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους) και στην ενίσχυση των στρατιών ανέργων χωρίς ελπίδα και μέλλον.

Από τη σημερινή κινητοποίηση προέκυψε νέο κάλεσμα για τις 3μμ στο ΤΣΜΕΔΕ, ώρα κατά την οποία συνεδριάζει το Δ.Σ., προκειμένου να υπάρξει εφαρμογή της ήδη ειλημμένης απόφασης για “περίοδο χάριτος” τουλάχιστον ενός έτους για τους μηχανικούς που δεν δύνανανται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Κάλεσμα για εκ νέου κινητοποίηση στις 3μμ, ώρα διεξαγωγής του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερες πληροφορίες: Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

More than 200 hundred people gathered this morning outside the building of TSMEDE (Engineers’ Insurance and Pension Fund) to demand the issuing of their colleagues health benefits who cannot afford to
pay at the moment their extraordinary contributions.and remain uninsured,without healthcare. The new law justifies to the point the declarations of the minister of Finance that the debt haircut of 50% “will not influence the Insurance Funds”,since what is going to be lost by this action, is asked by the government to be paid from the engineers in terms of an unbelievable raise up to 90% in their contributions next year! Taking also into account the fact that the younger in the profession work with the receipt book method, (the unemployed engineers cannot declare themselves unemployed and close down their receipt book) and the fact that this profession is open now to the free market, it wouldn’t be far from real to say that the specific law will drive thousands of engineers to the decision of quitting their field, devaluating thus their studies and work experience, and strengthening the unemployed peoples army that glance at their future without hope. As a result from today’s mobilization, a new call for action at 15.00 at TSMEDE has emerged.during the meeting of the Council, to implement the already taken decision of one year adjournment of payment for those who find it impossible to pay their insurance contributions.

16.30 Update

The Council has pledged to clarifying as quick as possible the conditions under which the adjournment is to be implemented.

Advertisements

One comment on “Κινητοποίηση μηχανικών στο ΤΣΜΕΔΕ για το ασφαλιστικό

 1. Οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι μηχανικοί θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

  Οι κινητοποιήσεις μπορούν να φέρουν αποτελέσματα! Να θεωρούνται τα βιβλιάρια και να χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στους ανέργους και υποαπασχολούμενους μηχανικούς αποφάσισε το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ έπειτα από την κινητοποίηση των μηχανικών στις 5-12-2011 και έπειτα από επίμονες παρεμβάσεις εκπροσώπων των μηχανικών στο ΔΣ του Ταμείου που συνεδρίασε την ίδια μέρα.
  Η εξειδίκευση των κριτηρίων και ο προσδιορισμός της ιδιότητας του ανέργου που αφορά στα μπλοκάκια θα γίνει στην τελική διατύπωση της απόφασης, μαζί με την προσθήκη και άλλων ανακουφιστικών μέτρων. Η απόφαση θα είναι έτοιμη τις επόμενες 3 μέρες, οπότε και θα κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους και τους αρμόδιους φορείς.
  Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και το ΤΕΕ ανακοινώνει στο ενημερωτικό του Δελτίο της 6-12-2011, σχετικές πρωτοβουλίες για την ελάφρυνση των «οικονομικά ασθενεστέρων μηχανικών».
  Επαγρυπνούμε για την υλοποίηση της απόφασης
  Συνεχίζουμε για ανατροπή των Αυξήσεων και διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ!
  Για το θέμα αυτό προωθείται ο ευρύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων των μηχανικών.
  Η τελική απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ
  Το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε:
  1. την θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για το έτος 2012
  2. την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, για φορολογική χρήση (θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία του αιτήματος,
  στους ασφαλισμένους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) Ελεύθεροι Επαγγελματίες ή μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών, που είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, με την προσκόμιση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας των δύο τελευταίων ετών στα οποία αθροιστικά το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 30.000€ (ατομικό ή οικογενειακό)
  β) Μισθωτοί οι οποίοι απολύθηκαν, με την προσκόμιση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας όπως περιγράφεται στο προηγούμενο σημείο, καθώς και θεωρημένο αντίγραφο της απόλυσης
  γ) Νέοι ασφαλισμένοι την τελευταία τριετία (2009-2011) που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση λόγω μηδενικού εισοδήματος, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ που θα βεβαιώνεται η μη υποβολή.
  Οι ασφαλισμένοι που συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα ως ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
  Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για εκκρεμότητες εισφορών που αφορούν την τελευταία τριετία.
  Κάθε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στις προϋποθέσεις των σημείων (α), (β) και (γ) θα εξετάζεται μετά από αίτημα του ασφαλισμένου ιδιαίτερα από την Διοικούσα Επιτροπή.
  Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις (Δ/νση Εισφορών και Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας) του Ταμείου, προκειμένου να έχει άμεση εφαρμογή με παράλληλη ενημέρωση και των Περιφερειακών Γραφείων.
  Επιπρόσθετα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και διαφανής ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου.

Comments are closed.