Η απεργία των χαλυβουργών σε εικόνες

Εικόνες από την απεργία των χαλυβουργών στην ελληνική χαλυβουργία Ασπροπύργου.

Advertisements