1η Πανελλαδική συνάντηση για την Άμεση Δημοκρατία

16-17-18 Δεκεμβρίου – Αθήνα Νομική Σχολή

Πρόταση Διακήρυξης για την Άμεση Δημοκρατία

Εμείς οι λαϊκές συνελεύσεις, οι συλλογικότητες και τα άτομα που αποδεχόμαστε το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας και την ανάγκη συντονισμού της οργάνωσης και της δράσης μας,
– υπερψηφίζουμε επί της αρχής την Πρόταση Διακήρυξης για την Άμεση Δημοκρατία,
– καλούμε ανοιχτά και συνδιοργανώνουμε μια τριήμερη πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα στις 16,17 και 18/12/2011.

Προτείνεται το πρόγραμμα της συνδιάσκεψης να περιέχει εργαστήρια και θεματικές ομάδες επί των θεμάτων που ενδιαφέρουν το κίνημα. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τις συνελεύσεις, τις συλλογικότητες και τα άτομα που αποδέχονται επί της αρχής την Πρόταση Διακήρυξης και την συνδιοργάνωση της συνδιάσκεψης να καταθέσουν προτάσεις θεματολογίας έως τις 9/12/2011.

Ημ/νια έναρξης εκδήλωσης    16-12-2011
Ώρα έναρξης     Παρασκευή 19:00
Ημ/νια Τέλους Εκδήλωσης 19-12-2011
Ώρα λήξης    Κυριακή  23:00
Τοποθεσία     Νομική Σχολή

Πρόταση διακήρυξης για την άμεση δημοκρατία

Advertisements