Φωτογραφίες απο τη διεθνή κινητοποίηση “Αλληλεγγύη στην Ελλάδα”

Solidarity demonstrations all over Europe

Today’s photos, from twitter #WeAreAllGreeks
http://twitter.com/#!/search/weareallgreeks/grid/photos

Cologne,Scotland,Paris,Amsterdam,Athens,and more…

Tunisia

Tunisia

UK

France

Paris

Quimper

Ireland

Spain

Portugal