Ενωτική πορεία της αριστεράς για τους μετανάστες

Αθήνα, 24.04.2012

Περισσότερα από 2.000 άτομα διαδήλωσαν ενωτικά στο κέντρο της Αθήνας με πορεία από την Ομόνοια προς το Σύνταγμα ενάντια στη ρατσιστική υστερία των ημερών και υπέρ της συνύπαρξης με τους μετανάστες. Σημαντικό στοιχείο της πορείας η συμπόρευση κομματιών της αριστεράς καθώς και αναρχικών που μέχρι πρότινος διαδήλωναν ξεχωριστά.

English

More tha 2000 persons participated in a unitary anti-racist demonstration in downtown Athens, marching from Omonia to Syntagma , against the racist hysteria experienced these days, and for coexistence with the immigrants. One thing that was noticed in the demo, was the hand-in-hand coexistence of parts of the left and anarchists (untill now the where demonstrating separately)

 Espanol
Mas que 2000 personas han participado  en una manifestacion antiracista y unitaria, en el centro de Athenas, Marchando desde Omonia a Syntagma, contra la locura racista de estes tiempos, y por la co-existencia y cooperacion con los imigrantes. Una cosa muy nueva es que algunos grupos de la izquierda y de autonomos (grupos que hacian manifestaciones separadas en el pasado), marcharon juntos en este manifestacion