Πρωτομαγιά 2012 ανά τον κόσμο

Twitter hashtages #MAY1 #MAYDAY #1M

Κύπρος

Τρεις Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για την πρωτομαγία στη Λευκωσία. Εκτός από την επίσημη πρωτομαγιά που οργανώνει η ΠΕΟ, γίνεται συγκέντρωση από το κίνημα Occupy Buffer Zone, με δύο πορείες που θα ξεκινήσουν από το Lokmaci στο τ/κ τμήμα της Λευκωσίας και την πλατεία Ελευθερίας στο ε/κ τμήμα της Λευκωσίας στις 15:00 με σκοπό να συναντηθούν στη νεκρή ζώνη, όπου θα γίνουν κοινές εκδηλώσεις. Επίσης 36 τουρκοκυπριακές οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στην Κατεχόμενη Λευκωσία στο οποίο θα συμμετέχουν και ε/κ οργανώσεις.

Τουρκία

Περίπου ένα εκατομύριο κόσμος αναμένεται να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη 1η Μαΐου – Ζωντανή μετάδοση

May 1st livestreaming from Istanbul

http://www.livestream.com/revoltistanbul

Ισπανία

Διαδηλώσεις και πορείες θα γίνουν και σε τουλάχιστον 69 πόλεις της Ισπανίας σύμφωνα με το site της μεγαλύτερης ομοσπονδίας εργατών της χώρας, της UGT Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται και σε Ιταλία Πορτογαλλία, και Γαλλία

Μεξικό

Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πόλη του Μεξικού

ΗΠΑ

Για πρώτη φορά θα γίνει γενική απεργία στις ΗΠΑ, στα πλαίσια της κινητοποίησης για την Εργατική Πρωτομαγιά που οργανώνει το κίνημα Occupy. Θα γίνουν συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον 130 πόλεις ανά την Αμερικανική Επικράτεια. Να σημειωθεί ότι ποτέ δεν έχει υπάρξει ανάλογη κινητοποίηση στην χώρα.

1st of May:  General assemblies of workers!

May 1 ~ Chicago Spring – MAYDAY!

What YOU Can Do on May Day

What YOU Can Do on May Day

http://www.facebook.com/events/337068492974144/ http://www.occupytogether.org/ https://twitter.com/#!/OccupyTogether May Day is an international day of celebration to honor the labor movement. This year the Occupy movement has made a call for mass action—the May First General Strike (#M1GS): a day without the 99%. Over 115 US cities have organized in solidarity with this call to action BEGINNING MAY 1, 2012 NO WORK – NO SCHOOL – NO SHOPPING – NO BANKING – NO TRADING THE PEOPLE OF THE PLANET WILL TAKE TO THE STREETS #OLA & #OLB are calling on all people of the world to start planning NOW for a Global Strike. The goal is to shut down commerce worldwide and show the 1% we will not be taken for granted, we will not be silenced, WE WILL NOT MOVE until our grievances are redressed. www.OccupyMay1st.org www.occupytogether.org/actions/GENERAL STRIKE AND BOYCOTT CALLED! FOR IM/MIGRANT RIGHTS FOR AN END TO ALL WARS FOR ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL JUSTICE AND LABOR RIGHTS FOR PEACE WITH JUSTICE FOR CIVIL LIBERTIES AND AN END TO THE POLICE STATE FOR HOUSING, EDUCATION, AND HEALTH CARE AS HUMAN RIGHTS FOR WOMEN’S RIGHTS AND GENDER EQUITY Every continent, every country, every state, every city will stand up. Labor and workers are under attack by the 1%. Occupy stands Immigrants and with Labor both organized and not. Unions and union rights are what made our working class strong. Every benefit we have as working people has come from the struggles of organized labor and immigrants fighting for their rights. Now they are trying to destroy our bargaining rights, they want their greedy hands on our pensions. They don’t have enough already? ENOUGH. A DAY FOR MIGRANT RIGHTS, LABOR RIGHTS, HUMAN RIGHTS. STOP FORECLOSURES!!! We demand good jobs and good pay for everyone on the planet. Citizen of the country they work in or not. Outsourcing will no longer be tolerated by the so called “job creators” for cheap labor. All human beings deserve a living wage. Education, Housing and Healthcare are human rights NOT “entitlements.”   – – –

May 1 ~ Chicago Spring – MAYDAY!

https://twitter.com/#!/OccupyChicago http://occupychi.org/ www.chicagospring.orgUse these hastages on Twitter: #MAYDAY #ChicagoSpring #MAY1 #ChicagoBound #OChi

Occupations all across the globe will stand up and defend the 99% on May 1st. Occupations in cities across the country are calling for a General Strike. In Chicago, we are organizing a massive gathering of laborers, immigrants, students & more.

On May 1st, we will march for the 99%! JOIN US IN CHICAGO! We are Workers. We are Students. We are Documented. We are Undocumented. We are Occupiers.They are Detaining Us. They are Shutting Down our Clinics. They are Closing our Schools. They are Taking our Wealth. They are Busting our Unions. Come May 1st, we are on the March! Join Us! – –

Occupy Wall Street

May 1st, 2012  A Day Without the 99%
No Work – No School – No Housework – No Shopping
Take the Streets on Tuesday!

1st of May:  General assemblies of workers!

The 1st of May is International Workers’ Day.  In many of the world’s cities millions of us will gather to demonstrate in defence of our rights.

For thirty years now, the deconstruction of the welfare state has been underway. Each successive government has worked hand in glove with the financial markets, submitted to their will – and likewise bent us to their will.

We are subjected to growing inequality, to the fear of dismissal, to the policy of maximising profits, to stress. We are egged on to compete against each other and instructed to tighten our belts. Workforces are reduced, work loses its meaning, production is offshored, jobs become more and more insecure, unemployment becomes the norm.

Each day more people’s livelihoods become insecure, more workers are tormented by their jobs and occasionally even succumb to them.

Our freedoms and rights are progressively encroached on, including the most crucial one:  that of deciding collectively how we shall live.  We no longer live in democratic societies.

This predicament arises in many different countries.

Confronted by such a challenge, social movements and citizens’ initiatives have arisen and grown in various parts of the world.

Citizens have gathered to organise themselves and rekindle hope.  During the last few months several general strikes have broken out in Europe.

International networks today summon the population to a worldwide day of protest on 15 May. They likewise call on the people to gather on 1 May in general workers’ assemblies. The same day a general strike will take place in the United States.

Organise yourselves as part of this worldwide mobilisation!

Let us draw on our strength, namely that of being the majority that organises itself and mobilises.  Victory is won on the streets!

ON THE 1ST OF MAY:  GENERAL WORKERS’ ASSEMBLIES AFTER THE DEMONSTRATIONS.

[ESP]

El 1 de mayo: ¡asambleas generales de los trabajadores! 

El 1 de mayo es el día internacional de los trabajadores. En numerosas ciudades del mundo, seremos millones manifestando para defender nuestros derechos.

Desde hace treinta años, las regresiones sociales se encadenan, cada gobierno que sigue se hace cómplice de los mercados financieros, se doblega y nos doblega a sus voluntades.

Sufrimos las desigualdades crecientes, el miedo al despido, la política del negocio, el estrés, la amenaza de la competencia, la moderación salarial, la supresión de los efectivos, la pérdida del sentido del trabajo, las deslocalizaciones, la precariedad, el paro…

Somos cada día más numerosos los quien nos hundimos en la precariedad, que sufrimos por nuestro trabajo y que a veces caemos.

Nuestras libertades y nuestros derechos retroceden, y con ellos el más importante de todos: el de decidir juntos de nuestras vidas. No estamos en democracia.

Aquella situación, la vivimos en numerosos países…

Frente a eso, movimientos sociales y ciudadanos se desarrollaron en varias regiones del mundo. Ciudadanos ocuparon las plazas para organizarse y recobraron la esperanza. Varias huelgas generales estallaron esos últimos meses en Europa.

Las redes internacionales llaman hoy a una jornada mundial de acción el 15 de mayo y a la organización de asambleas generales de los trabajadores el 1er de mayo, mientras una huelga general se convoca en los Estados Unidos ese mismo día.

En este contexto de movilización internacional, ¡organicémonos!

Utilicemos nuestras armas, las de la mayoría que se organiza y se moviliza.

Porque es en la calle donde se logran las victorias.

EL 1 DE MAYO: ASEMBLEA GENERAL DE LOS TRABAJADORES DESPUÉS DE LAS MANIFESTACIONES

[IT]
Il I° maggio: Assemblea generale dei lavoratori e delle lavoratrici! 

Il 1° maggio è la giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. In moltissime città del mondo saremo milioni a manifestare per difendere i nostri diritti.

Da trent’anni le nostre società stanno regredendo una dopo l’altra, ogni nuovo governo è complice dei mercati finanziari, si piega e ci costringe a piegarci ai loro dictat.

Noi subiamo le ineguaglianze ogni giorno in aumento, la paura di essere licenziati/e, la politica dei numeri, lo stress, la competizione, il blocco dei salari, la soppressione degli effettivi, la perdita del senso del lavoro, le de-localizzazioni, la precarietà, la disoccupazione…

Ogni giorno, siamo un po’ di più a cadere nella precarietà, a soffrire del nostro lavoro e talvolta a cadere.

Le nostre libertà e i nostri diritti diminuiscono, fra questi il più essenziale: quello di decidere, insieme, delle nostre vite.

Non siamo più in democrazia.

Questa situazione la condividiamo con molti paesi…

Di fronte a questo, dei movimenti sociali e cittadini si sono sviluppati in diverse regioni del mondo. Dei cittadini e cittadine si sono organizzati e hanno ripreso a sperare. In questi mesi in Europa sono stati fatti molti scioperi generali .

Le reti internazionali fanno appello oggi a una giornata mondiale di mobilitazione per il 15 maggio e all’organizzazione di assemblee generali dei lavoratori e delle lavoratrici il 1° maggio, mentre per quello stesso giorno é indetto uno sciopero generale negli Stati Uniti.

In questo contesto di mobilitazione internazionale dobbiamo organizzarci!

Utilizziamo le nostre armi, quelle costituite dal più grande numero di pesone che si organizzano e si mobilitano. Perché è nelle strade che si ottengono le vittorie….

Il I° MAGGIO  : ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI AL TERMINE DELLE MANIFESTAZIONI  !!!


[PORT]

Dia 1 de maio: Assembléia geral dos trabalhadores!

O dia Primeiro de maio é o dia internacional dos trabalhadores. Em inúmeras cidades do mundo seremos milhões a manifestar para defender nossos direitos.

Há pelo menos trinta anos as regressões sociais se seguem umas às outras, os governos atuando desde então como cúmplices do mercado financeiro, submetendo-se e submetendo-nos aos seus ditados.

Sofremos das desigualdades em constante aumento, do medo de ser despedido, da política da ganância, do estress, da competição, da estagnação dos salários, da supressão de vagas, da perda do sentido de trabalho, das deslocalizações, da precaridade, do desemprego…

Somos cada dia mais numerosos a atingir situações de vida precárias, a sofrer por nosso trabalho e, às vezes, a tocar o fundo.

As liberdades e os nossos direitos estão em regressão e entre eles, o mais importante: aquele de decidir, juntos, pelas nossas vidas. Não estamos numa democracia.

Vivemos esta situação em muitos países…

Diante a esta situação, movimentos sociais e de cidadãos se desenvolveram em várias regiões do mundo. Os cidadãos ocuparam as praças públicas para se organizar e viram renascer uma nova esperança. Greves gerais em toda Europa surgiram nestes últimos meses.

Hoje, as redes de coordenação internacionais chamam a mobilizar-se no dia 15 de maio para o Dia Mundial da Ação, e no dia Primeiro de maio, para a organização de assembléias gerais dos trabalhadores; nos Estados-Unidos, nesse mesmo dia, há o chamado de greve geral.

Nesse contexto de mobilização internacional, organizemo-nos!

Vamos usar as nossas armas, isto é,  as das multidões que se organizam descendo as ruas, pois é nelas que se obtém as vitórias…

DIA PRIMEIRO DE MAIO: ASSEMBLÉIA GERAL DOS TRABALHADORES DEPOIS DAS MANIFESTAÇÕES

[GERM]


Der 1. Mai: Generalversammlung der Arbeiter

Der erste Mai ist der internationale Tag der Arbeit. In zahlreichen Städten der Welt werden Millionen von uns demonstrieren, um unsere Rechte zu verteidigen.

Seit dreissig Jahren folgt ein sozialer Rückschritt dem anderen, jede Regierung die dem folgt verbündet sich mit den Finanzmärkten, beugt sich und zwingt uns, ihren Vorschriften zu folgen.

Wir leiden unter zunehmender Ungerechtigkeit, der Angst vor Kündigungen, der Politik der Zahlen, Stress, Wettbewerbseröffnung, Gehaltsminderungen, Unterdrückung der Personalbestände, Verlust von Sinn und Zweck der Arbeit, Standortverlagerungen, Ungewissheit, Arbeitslosigkeit…

Die Anzahl von uns, die in der Unsicherheit dahindämmern, unter der Arbeit leiden und manchmal scheitern, nimmt täglich zu.

Unsere Freiheit und unsere Rechte nehmen ab, darunter das Wichtigste von allen: das, gemeinsam über unser Leben zu entscheiden.

Wir haben keine Demokratie mehr.

Diese Situation existiert in vielen Ländern…

Angesichts dessen haben sich in verschiedenen Regionen der Welt soziale und Bürgerbewegungen gebildet. Bürger haben Orte gefunden, um sich zu organisieren, und haben wieder Hoffnung  erlangt. Verschiedene Generalstreiks sind in den letzten Monaten in Europa durchgeführt worden.

Die internationalen Netzwerke rufen heute zu einem internationalen Aktionstag am 15. Mai auf, und zur Organisation von Generalversammlungen von Arbeitern am 1. Mai, da am gleichen Tag in den USA zu einem Generalstreik aufgerufen wird.

Lasst uns in diesem Kontext der internationalen Mobilisation aktiv werden! Lasst uns unsere Waffen gebrauchen, diese der größten Menge, die sich organisiert und mobilisiert.

Denn die Siege werden auf der Straße errungen…

Der 1. Mai: Generalversammlung der Arbeiter nach den Demonstrationen.

http://www.facebook.com/events/435156779834023/

[FR]


Le 1er mai : Assemblées générales des travailleurs ! 


Le 1er mai est la journée internationale des travailleurs. Dans de nombreuses villes du monde nous serons des millions à manifester pour défendre nos droits.

Depuis trente ans les régressions sociales s’enchaînent, chaque gouvernement qui suit est complice des marchés financiers, se plie et nous plie à leurs dictats.

Nous subissons les inégalités croissantes, la peur du licenciement, la politique du chiffre, le stress, la mise en concurrence, la modération salariale, la suppression des effectifs, la perte de sens du travail, les délocalisations, la précarité, le chômage…

Nous sommes chaque jour un peu plus nombreux à sombrer dans la précarité, à souffrir de notre travail et parfois à tomber.

Nos libertés et nos droits reculent, avec le plus essentiel d’entre eux : celui de décider, ensemble, de nos vies.
Nous ne sommes pas en démocratie.

Cette situation nous ne la vivons dans de nombreux pays…
Face à cela, des mouvements sociaux et citoyens se sont développés dans différentes régions du monde. Des citoyens ont pris les places pour s’organiser et ont repris espoir. Plusieurs grèves générales ont éclaté ces derniers mois en Europe.
Les réseaux internationaux appellent aujourd’hui à une journée mondiale d’action le 15 mai et à l’organisation d’assemblées générales des travailleurs le 1er mai, alors que ce même jour une grève générale est appelée aux Etats-Unis.

Dans ce contexte de mobilisation internationale, organisons-nous !
Utilisons nos armes, celles du plus grand nombre qui s’organise et se mobilise.
Parce que c’est dans la rue que s’obtiennent les victoires…

LE 1ER MAI : ASSEMBLEE GENERALE DES TRAVAILLEURS APRES LES MANIFESTATIONS

TURKISH

1 Mayıs: İşçi genel meclisleri!

1 Mayıs işçilerin uluslararası dayanışma ve eylem günüdür! O gün dünyanın yüzlerce şehrinde milyonlarcamız haklarımızı savunmak ve artırmak için yine meydanlarda toplanacağız.

30’u aşkın yıldır sosyal ve refah devletinin yerle bir edilmesine tanık oluyoruz. Birbirinin yerini alan her hükümet finansal piyasalarla, dev şirketlerle el ele çalıştılar, onlara boyun eğdiler ve bizi de boyun eğmeye zorladılar.

Kar maksimizasyonu adına artan bir eşitsizliğe, işsizlik korkusuna, inanılmaz streslere maruz bırakıldık. Birbirimize kırdırılmaya çalışıldık ve kemerlerimizi sıkmaya zorlandık. İşten çıkarmalarla işgücü azalttılar, üretim daha ucuz işçilik yapmak zorunda kalan kardeşlerimizin üzerine yıkıldı, mevcut işler daha da güvencesiz hale geldi ve işsizlik normal bir hal oldu.

Her gün, daha fazla insan için geçim imkansız hale geliyor, daha çok işçi bildiği tek işinden uzaklaştırılıyor ve bir daha ona geri dönemiyor.

Özgürlüklerimiz ve haklarımız her geçen gün saldırganca elimizden alınıyor. En önemlisi kolektif olarak geleceğimiz hakkında karar verebilme şansımız tamamen ortdan kaldırılıyor. Artık demokratik bir toplum olasılığından bile yoksun bırakılıyoruz.

Bir çok ülkede isyanlar başladı.

Problemlerin kökü ile yüzleşmek için zorluklara karşın toplumsal hareketler, vatandaş girişimleri ortaya çktı ve bunlar yeryüzünün farklı bölgelerinde farklı boyutta geliştiler.

Vatandaşlar toplanarak kendi kendilerine örgütlendiler ve umuda yeniden hayat verdiler. Geçen aylar içerisinde Avrupa ve Dünya çağında bir çok genel grev patlak verdi.

Şu anda uluslararası örgütlü ağlar aracılığı ile 12 ve 15 Mayıs günleri için büyük protesto ve eylemler örgütleniyor. Benzer bir çağrı da 1 Mayıs’da meydanlar işgal edilmişken genel işçi meclisleri toplamak için yapılıyor. 1 Mayıs’da ayrıca ABD tarihinde ilk kez bir Ulusal Genel Grev gerçekleştirilecek.

Örgütlenerek bu uluslararası eylemliliği destekleyin!

Gelin kendi kendimize örgütlerek harekete geçen ünsanlığın büyük çoğunluğu olarak güçlerimizi birleştirelim. Zaferi sokaklarda kazanacağız!

1 MAYIS’DA MİTİNGLERDEN SONRA ALANLARI TERK ETMEYELIM

İŞÇİ GENEL MECLİSLERİNİ KURALIM

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI YAYINLA MEYDANLARI VE MÜCADELELERİMİZİ BİRBİRİNE KENETLEYELİM

Advertisements