Σώστε το νερό από την ιδιωτικοποίηση

Σχεδόν 5.800 υπογραφές μέσα σε λίγες μόλις μέρες έχουν συγκεντρωθεί στην avaaz κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στη χώρα μας, που μάλιστα τοποθέτησε την εν λόγω κίνηση στην πρώτη της σελίδα στην κατηγορία hot.

Η συλλογή υπογραφών είναι μια μορφή πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα αλλά δεν είναι η μόνη.

Μια άλλη πρωτοβουλία πολιτών έχει προχωρήσει για το ίδιο θέμα σε προσφυγή στο συμβούλιο επικρατείας και συγκεκριμένα για τη μεταβίβαση της ΕΥΔΑΠ καθώς και της κερδοφόρας ΕΥΑΘ στην ανώνυμη εταιρία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ν3986-2011). Αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος και του άρθρου 8 του ν. 3049/2002, Το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπει «την υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα…». Επίσης το άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος προβλέπει «την αναγκαστική συμμετοχή (…) του Κράτους (…σε) επιχειρήσεις (… που) έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.». Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής ρύθμισης, το άρθρο 8 του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212/10.9.2002) Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις προβλέπει σχετικά τα εξής: «Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και   κοινής ωφέλειας – Ειδική Μετοχή 1.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Aνάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού: α) καθορίζονται οι αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τις μεταφορές και επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγών πηγών της χώρας, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου στη λήψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας αποφάσεων,»

Παρότι ακόμη και για κάποιον χωρίς νομικές γνώσεις αυτέ οι αιτιολογήσεις είναι σχεδόν προφανείς, το θέμα των αποκρατικοποιήσεων λέγεται καθημερινά από τα μμε ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας ενώ το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο γίνεται λόγος για διογκωμένο δημόσιο. Αν απολυθούν λοιπόν όσοι αποτελούν το «διογκωμένο» δημόσιο πως ακριβώς θα υπάρξουν θέσεις εργασίας από τις αποκρατικοποιήσεις και μάλιστα σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις όπως αυτές του νερού; Ίσως οι επικοινωνιολόγοι των κομμάτων της κυβέρνησης πλέον σε έλλειψη άλλων επιχειρημάτων καταφεύγουν στον παραλογισμό. Ακόμη και οι πιο ένθερμοι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς ξέρουν ότι άλλο ελεύθερη αγορά κι άλλο ολιγοπώλιο ή μονοπώλιο. Οι μόνοι που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν είναι εκείνοι ακριβώς που ονειρεύονται μονοπωλιακές επιχειρήσεις στημένες και με μηδενικό κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η εταιρία που ενδιαφέρεται, όπως αναφέρεται στο petition να αγοράσει την ΕΥΑΘ είναι ήδη μέτοχος της και είναι η ίδια εταιρία που προσπάθησε δυο φορές ανεπιτυχώς να λογοκρίνει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ FLOW με αγωγές και δικαστήρια, για τον τρόπο που την παρουσιάζει.

Ενώ όπως δείχνει και η έκθεση του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης των Πολυεθνικών (Corporate Europe Observatory – CEO), του Transnational Institute (TNI) και του Municipal Services Project, η τάση που επικρατεί ειδικά στο θέμα του νερού είναι η επανακρατικοποίηση και η επαναδημοτικοποίηση, η Ελλάδα για άλλη μια φορά με καθυστέρηση εικοσαετίας, αντί να εκσυγχρονίσει τις εν λόγω υπηρεσίες τις πουλάει σε όποιον ενδιαφέρεται, χωρίς μάλιστα κανένα εν τέλει μακροπρόθεσμο κέρδος έστω στην απομείωση του χρέους της.

Θλιβερές πρακτικές εν μέσω μιντιακών αλαλαγμών….