Ενώνοντας τις δυνάμεις μας για μια άλλη Ευρώπη

Πηγή: Firenze international appeals
Event web site: Firenze1010

Από τις 8 έως τις 11 Νοεμβρίου, τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κινήματα θα συναντηθούν στη Φλωρεντία για να σχεδιάσουν τις απαντήσεις τους στη λιτότητα και στην Ευρωπαϊκή κρίση της δημοκρατίας για όλη την ήπειρο. Ο Tommaso Fattori* μας καλεί να βάλουμε το «Firenze 10 +10» ως προτεραιότητα

Στην Ευρώπη ζούμε σε ιδιαίτερα δραματικούς καιρούς. Η δημοκρατία εκπέμπει τον επιθανάτιο ρόγχο της και εμείς γινόμαστε μάρτυρες στην μετάβαση σε μεταδημοκρατικές διαδικασίες τόσο σε εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν συγκεντρώσει την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες και τις δημοσιονομικές πολιτικές στα χέρια μιας ολιγαρχίας των κυβερνήσεων, των τεχνοκρατών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι οποίες υπόκεινται στις προσταγές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο νεοφιλελευθερισμός, η πραγματική αιτία της κρίσης, όχι μόνο δεν είναι νεκρός, αλλά φαίνεται να είναι σε άριστη υγεία: χρησιμοποιεί την κρίση για να καταστρέψει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και να ιδιωτικοποιήσει τα κοινά, τα δημόσια αγαθά και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τέλος, η πιο απίστευτος μηχανισμός προπαγάνδας της εποχής μας είναι σε πλήρη εξέλιξη, κατά τον οποίο τα κράτη και «αγορές», προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το δημόσιο χρέος προκλήθηκε από υπερβολικές κοινωνικές δαπάνες και υψηλούς μισθούς. Στην πραγματικότητα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας προκάλεσε την κρίση και το δημοσιονομικό έλλειμμα στην ΕΕ είναι το αποτέλεσμα της κρίσης και όχι η αιτία της. Continue reading