Ελληνική Ιθαγένεια

Ενα σποτ άρχισε να προβάλλεται στην τηλεόραση προκειμένου να
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το αυτονόητο. Το δικαίωμα των παιδιων
που γεννήθηκαν σε αυτή την χώρα να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια. Ένα
δικαίωμα που απολαμβάνουν τα ελληνόπουλα στην Αμερκή, την Ευρώπη και
όπου αλλού κατοικούν οι γονείς τους.