Δράση ενάντια στη Monsanto, 25 Μαίου 2013 Πλατεία Συντάγματος

25 Μαίου ώρα 18:ΟΟ Δράση ενάντια στη Monsanto, Πλατεία Συντάγματος

25 Μαίου ώρα 18:ΟΟ Δράση ενάντια στη Monsanto, Πλατεία Συντάγματος

25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_1 25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_2 25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_3 25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_4 25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_5 25_5_2013-March-Against-Monsanto-Athens_6

Advertisements

One comment on “Δράση ενάντια στη Monsanto, 25 Μαίου 2013 Πλατεία Συντάγματος

Comments are closed.