18 Ημέρες δίνουν ηρωϊκό αγώνα τα αδέρφια μας στην Τουρκία

http://gezipark.nadir.org/index_gre.html

Νέα από 14.6.2013 (Istanbul Time)

14_6_2013_Direm_Turkey_health

14_6_2013_Direm_Turkey_health

[Κωνσταντινούπολη] Παρόλες τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας, εκατοντάδες γιατροί στέκονται στα σκαλιά του πάρκου Γκεζί.
Continue reading

Advertisements

“If Music be the Food of Love…”

Revolução

Istanbul, June 14, 1201 hrs.

Dear people,

Every revolution needs its heroes. Ours is called Davide. He is the pianoman.

Yesterday and tonight he has been playing in Taksim for twelve hours straight, until ten o’ clock in the morning. When the rain started, people held a canvas over him and his piano, and he continued to play. ‘Imagine’, ‘Let it be’, ‘We are the World’, ‘Bella Ciao’, etc. etc. Fifty meters away there was a row of police buses and water cannons ready for the final attack. On the other side, candles were burning in honour of the people who died in the protest.

Throughout the night, livestreamers had to work in shifts to cover the marathon. People from around the world were touched by so much beauty. Messages of solidarity kept pouring in from every inhabited continent.

Davide is a Sicilian who lives in Germany. He came here…

View original post 363 more words

Solidarity to occupy ERT and occupy Taksim in Amsterdam

 

Solidarity to ERT from The Netherlands

13-6-2013-solidarity-ERT-amsterdam

13-6-2013-solidarity-ERT-amsterdam

Yesterday in Amsterdam (13/6/2013).

Greeks demonstrating for ERT Occupy and Turks demonstrating for Taksim Occupy are chanting together:

“Turkey, Greece, you are not alone!”
“Erdogan, dictator – Samaras, dictator!”

Video-Photo: http://www.reinform.nl/?p=6042