18 Ημέρες δίνουν ηρωϊκό αγώνα τα αδέρφια μας στην Τουρκία

http://gezipark.nadir.org/index_gre.html

Νέα από 14.6.2013 (Istanbul Time)

14_6_2013_Direm_Turkey_health

14_6_2013_Direm_Turkey_health

[Κωνσταντινούπολη] Παρόλες τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας, εκατοντάδες γιατροί στέκονται στα σκαλιά του πάρκου Γκεζί.
Continue reading

Solidarity to occupy ERT and occupy Taksim in Amsterdam

 

Solidarity to ERT from The Netherlands

13-6-2013-solidarity-ERT-amsterdam

13-6-2013-solidarity-ERT-amsterdam

Yesterday in Amsterdam (13/6/2013).

Greeks demonstrating for ERT Occupy and Turks demonstrating for Taksim Occupy are chanting together:

“Turkey, Greece, you are not alone!”
“Erdogan, dictator – Samaras, dictator!”

Video-Photo: http://www.reinform.nl/?p=6042