Πρόταση στη Ανοικτή συγκέντρωση-συζήτηση Πρωτοβουλίας για μια ελεύθερη ραδιοφωνία-τηλεόραση

3/7/2013 στις 7μ.μ. προαύλιο της ΕΡΤ

‘’Επειδή θέλουμε μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση, δημοκρατική, πλουραλιστική, δημιουργική, ανοιχτή στην κοινωνία, με τον έλεγχο των εργαζομένων, των ανθρώπων του πολιτισμού και των κοινωνικών φορέων’’, δηλαδή μία ΕΡΤ που να ανήκει στους συνδρομητές της, προτείνεται : στη σημερινή Συγκέντρωση-Συζήτηση στο προαύλιο της ΕΡΤ να κληρωθεί μία 15μελής Επιτροπή από τους αλληλέγγυους που την συγκαλούν (και παρευρίσκονται), και μία 15μελής από τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, για να συνεργαστούν στη διαμόρφωση προτάσεων ”για μία Ελεύθερη Ραδιοφωνία Τηλεόραση” και τη ”δημιουργία ενός δικτύου συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων”.

H 30μελής αυτή επιτροπή θα φροντίσει και για τα εξής :
Όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στην εξυγίανση τώρα, τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά, όπου λειτουργούν σταθμοί της ΕΡΤ, θα πρέπει να συγκαλέσει Ανοιχτές Συνελεύσεις, που θα συνέρχονται σε χώρο που θα παραχωρηθεί από την ΕΡΤ με την τεχνική κάλυψή της. Από τις Συνελεύσεις αυτές θα κληρώνονται οι εκπρόσωποι των πολιτών για τα Όργανα εξυγίανσης (κεντρικά και περιφερειακά).
Οι εκπρόσωποι θα έχουν θητεία δεκαπέντε (15) ημερών, θα είναι ανακλητοί και θα ενημερώνουν την Ανοιχτή Συνέλευση κάθε πέντε ημέρες. Εν συνεχεία θα αντικαθίστανται από άλλους κληρωτούς για να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, διαφάνεια και πλούσιες ιδέες. Ο μέγιστος χρόνος για την εξυγίανση είναι τρείς μήνες.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θα πρέπει να δημιουργήσουν αντίστοιχες Συνελεύσεις και εκπροσώπους κληρωτούς. Όπου υπάρχει η αριθμητική δυνατότητα (περιφέρεια), μπορεί να γίνονται μικτές συνελεύσεις πολιτών-εργαζομένων (στην ΕΡΤ).

H 30μελής επιτροπή θα λειτουργεί πανελλαδικά, για συντονισμό, παράλληλα με τους εκάστοτε κληρωτούς προαναφερόμενους εκπροσώπους, σε όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Νέας ΕΡΤ.
Εν συνεχεία θα αυτοδιαλυθεί. Παρόμοιες προτείνεται να είναι οι διαδικασίες και για τη λειτουργία της ΕΡΤ. Θα αλλάξουν μόνο οι χρόνοι της θητείας των κληρωτών εκπροσώπων και της σύγκλησης της Ανοιχτής Συνέλευσης . Η Ανοιχτή Συνέλευση θα βοηθά στο έργο της ΕΡΤ με παροχή υλικού εικόνας, ήχου και ιδεών μέσω των εκπροσώπων της. Οι εκπρόσωποι των πολιτών, κατά την απουσία από την εργασία τους τις ημέρες που απασχολούνται σαν εκπρόσωποι, θα αμείβονται κανονικά από τον εργοδότη τους ή από την ΕΡΤ εάν είναι άνεργοι (με το βασικό μεροκάματο της ΕΡΤ).

Η συμμετοχή των εργαζομένων και των πολιτών στα όργανα εξυγίανσης και λει-τουργίας της ΕΡΤ θα είναι 50%-50%. Επίσης σε όλα τα στάδια μπορούν να συμμε-τέχουν εκπρόσωποι κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων με ρόλο συμβουλευτικό. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνουν οι Ανοιχτές Συνελεύσεις.

Π.Π. 3/7/2013