2o Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

11-12-13 Οκτωβρίου 2013
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού (map)
2nd Alternative Festival of Solidaristic & Cooperative Economy
2ème Festival Alternatif de l’Économie Coopérative et Sociale
segundo Festival de Economía Solidaria y Cooperativa

Ένας Άλλος Κόσμος Είναι Υπαρκτός

”Ενώ γύρω μας γκρεμίζονται τα θεμέλια του παρελθόντος, εμείς ποτίζουμε τα λουλούδια που φυτρώνουν στα συντρίμμια”

Συζητήσεις, εργαστήρια, παιδικό πρόγραμμα, ανταλλακτικό παζάρι, οικολογική αγορά, συλλογικές κουζίνες, συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

2ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

Ενώ γύρω μας γκρεμίζονται τα θεμέλια του παρελθόντος, εμείς ποτίζουμε τα λουλούδια που φυτρώνουν στα συντρίμμια.Στην Ελλάδα της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης όπου έχουν εκμηδενιστεί οι κοινωνικές δομές και απειλούνται τα συλλογικά αγαθά, η ανεργία και η οικονομική δυσχέρεια αποτελούν την πραγματικότητα για πολλούς από εμάς. Οι βασικοί υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα και η σάπια υπόσχεση της μαγικής ανάπτυξης κρατάει καλά ακόμα. Δεν προτιμούμε όμως όλοι να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιοριζόμαστε στους αφορισμούς. Αντίθετα ολοένα και περισσότεροι συμμετέχουμε ενεργά σε ομάδες και δίκτυα αλληλέγγυας, ανταλλακτικής ή συνεργατικής οικονομίας, δίνοντας πνοή σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον αυτοσκοπό της συσσώρευσης χρήματος.Τα εγχειρήματα αυτά, που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, αποτελούν όχι μόνο μια δυνατή βοήθεια για την καθημερινή διαβίωση μας αλλά και το όχημα για τη μετάβαση σε μια κοινωνία που έχει απορρίψει το καπιταλιστικό αξιακό σύστημα.

Οι ομάδες που συνδιοργανώνουμε και συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας δεν περιμένουμε να εξαργυρώσουμε με ψήφους, μελλοντικές απολαβές ή κοινωνική αναγνώριση τη δράση μας, όπως διάφορες φιλανθρωπικές ή μισάνθρωπες οργανώσεις που διατυμπανίζουν τη δήθεν κοινωνική δράση τους. Βαθιά επιδίωξη μας είναι η δημιουργία κοινωνικών, και άρα και οικονομικών, δομών με γνώμονα τον άνθρωπο και όχι το κέρδος. Όχι μόνο δεν προσδοκούμε την προ-μνημονίου εποχή αλλά αντίθετα έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της αυτοοργάνωσης, της αυτάρκειας και της πραγματικής ευημερίας ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των οικονομικών δεικτών.

Το πρώτο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 με ευρεία συμμετοχή, μας άφησε χαμόγελα, πολλή τροφή για σκέψη και όρεξη για περισσότερη δράση. Σήμερα ετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής με στόχο τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των ομάδων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών για έναν κόσμο διαφορετικό, για έναν κόσμο, που δεν είναι απλά εφικτός και αναγκαίος, αλλά και υπαρκτός.

Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, συναυλίες και εκθέσεις, ενώ φέτος θα συμμετέχουν και οικοπαραγωγοί.

Facebook https://www.facebook.com/festival4sce

Twitter @athensfest4sce #athensfest4sce

Email festival.economicsolidarity@gmail.com

Για πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας www.festival4sce.org ή τηλεφωνείστε στο 6932377700

Εnglish

The 2nd Alternative Festival of Solidaristic & Cooperative Economy will take placein Athens, at the premises of the Cultural Centre of Ellinikon (ex US Military Base), 11-13 October 2013.

Time banks, exchange networks, collectives, squats, free social centers, worker cooperatives,  alternative currencies, eco-communities, grassroot movements for common goods & natural resources preservation, eco & bio producers and many other initiatives will participate and present their work.
The festival, which is organised totally in a volunteer base,  hosts  interesting workshops, presentations and discussions that aim at dicrovering that “another world is possible” and highlight the connection of all of us with the environment and nature, through the notions ofself-sufficiency, self-management and social solidarity.

Moreover, discussions and presentations open our eyes and minds and give us food for thought upon challenging issues, such as Degrowth , Basic Income, the Commons,  Social Economy, Public Spaces, Social Control over Common Goods & Natural Ressources, as alternatives to the fast growing crisis.  New practices through focused workshops will be presented in order to help us improve our lives and combat all forms of inequality and social injustice.
Feel free to invite individuals and groups that can present workshops and participate in the Festival’s program but mostly call friends who see themselves within this world that we are dreaming of.

How does this world look like? To discover it, watch the following video (english subs)

Follow us on twitter! @athensfest4sce (#athensfest4sce)

The Festival Organisation Team:

Agronaftes, Art Bank, Viozo, Vlastos, Efimerida Drasi, Ilesion, Iliosporoi, Popular University of Social & Solidaristic Economy, PRO.S.K.AL.O., European Village (Cooperative Café /Platon Academy), Syn Allois, Time Bank of Athens – Syntagma Square, Pharmacy of Solidarity in Patisia, Cinema of the Square

…………………………………………………………………………………………………………………….

Francais
COMMUNIQUE DE PRESSE
 2ème Festival Alternatif de l’Économie Coopérative et Sociale 11-13 Octobre 2013

Le 2ème Festival Alternatif de l’Économie Coopérative et Sociale aura lieu en Athènes au Centre Culturel de Ellinikon (ex base militaire des États-Unis) le 11, 12 et 13 octobre 2013.

Banques de temps, réseaux d’échange,  collectifs, centres sociaux, coopératives de travailleurs, monnaies alternatives, éco-communautés, mouvements sociaux pour  la préservation des ressources naturelles et des biens communs, éco & bio producteurs et de nombreuses autres initiatives y participeront et présenteront leur travail.

Le festival, qui est organisé totalement sur une base de bénévoles, offre gratuitement des ateliers très intéressants, des présentations, des discussions et des débats qui visent à nous faire découvrir que «un autre monde est possible» et chacun d’entre nous est uniquement connecté à l’environnement et  la nature à travers les notions d’autosuffisance, d’autogestion et la solidarité sociale.

En outre, des discussions et des présentations ouvrent nos yeux et nos esprits et nous incitent  à réfléchir sur des sujets brulants comme la décroissance, le revenu de base, les communes, l’économie sociale, les espaces publics, le contrôle social des biens communs et des ressources naturelles, qui offrent une alternative à la crise croissante. De nouvelles pratiques à travers des ateliers seront présentées afin de nous aider à améliorer nos vies et combattre toute forme d’inégalité et d’injustice sociale.

N’hésitez pas à inviter des individus et des groupes de travail pour  présenter des ateliers et participer au programme du Festival ! Appelez vos amis qui se voient dans ce monde que nous rêvons.
Comment ce monde ressemble? Pour le découvrir, regardez la vidéo ci-dessous (sous- titres anglais) http://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U

Les Organisateurs du Festival: Agronaftes, Art Bank, Viozo, Vlastos, Efimerida Drasi, Ilesion, Iliosporoi, Université Populaire de l’Économie Sociale et Solidaire, PRO.SKAL.O., European Village (Cooperative Café / Platon Akademy), Syn Allois, Time Bank of Athens – Syntagma Square, Pharmacie de Solidarité à Patissia, Cinéma of the Square

Visitez-nous sur http://www.festival4sce.org/page/39/18

Suivez-nous sur twitter! @athensfest4sce (#athensfest4sce)

Facebook: https://www.facebook.com/festival4sce‎

Courriel: festival.economicsolidarity@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………….

Espagnol

EL COMUNICADO DEL PRENSA

El segundo Festival de Economía Solidaria y Cooperativa tendrá lugar en Atenas, en el Centro Cultural Ellinikon (antigua Militar Base Americana) durante los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2013.

Bancos de tiempo, redes de intercambio, colectivos, centros sociales ocupados, cooperativas de trabajadores, monedas alternativas, eco-comunidades, movimintos de base para los bienes comunes y para la preservación de los recursos natuurales, productores eco y bío, y muchas otras iniviativas presentarán su trabajo.

El festival, organizado totalmente por una base de voluntarios, contiene interesantes talleres, presentaciones y discusiones que apuntan a la autogestión y subrayan la conexión de todos nosotros con el entorno y la naturaleza Además, las discusiones y presentaciones abren nuestros ojos y mentes y alimentan nuestros pensamientos sobre retos como el decrecimiento, la Renta básica, los Comunes, la economía social como alternativa a la crisis creciente y otras acciones y prácticas que apuntan a mejorar nuestras vidas para combatir todas las formas de desigualdad e injusticia social.

Siéntete libre de invitar a las personas y grupos que puedan presentar talleres y participar en el programa del Festival, pero sobre todo llamar a los amigos que se ven a sí mismos dentro de este mundo que soñamos.

Qué es este mundo? Ver el video (subtitulado en inglés) http://www.youtube.com/watch?v=fX8cEfV8l4U (Preview)

Si quieres participar presentando algun taller o presentando a tu grupo, no dudes en contactarnos enviando un e-mail a:festival.economicsolidarity@gmail.com

DIFUNDE EL MENSAJE- LLAMA A TUS AMIGOS

Facebook https://www.facebook.com/festival4sce

Twitter @athensfest4sce #athensfest4sce

Organizadores del Festival: Agronaftes, Art Bank, Viozo, Vlastos, Efimerida Drasi, Ilesion, Iliosporoi, Popular University of Social Solidarity Economy, PRO.S.K.AL.O., European Village- Cooperative Cafe/Platon Academy, Syn Allois, Time Bank of Athens – Syntagma Square, Pharmacy of Solidarity in Patisia, Cinema of the Square