Ανοικτό γράμμα-κάλεσμα στους συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών να συνδράμουν στην μετάβαση του Ισημερινού σε μια κοινωνία θεμελιωμένη στα κοινά και στην ανοικτή γνώση

Πηγή: http://floksociety.org/carta-abierta/#greek

Αγαπητοί συνεργάτες από όλο τον κόσμο και συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών,
Σε ομιλία που έδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, απεύθυνε έκκληση στους νέους πολίτες της χώρας του να αγωνιστούν για την πραγματοποίηση του οράματος του «ευ ζην» στο πλαίσιο μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στα κοινά και στην ανοικτή γνώση.

Το έργο FLOK Society (Κοινωνία Ελεύθερης και Ανοικτής Γνώσης) έχει δημιουργηθεί για να προτείνει ένα μεταβατικό σχέδιο κι ένα πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την επίτευξη αυτού του μοναδικού οράματος. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα του Ισημερινού, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική «ευ ζην» που δεν εμπνέεται από την ελεύθερη και ανοικτή γνώση και την προοπτική των ακμάζοντων κοινών.

Το ερευνητικό έργο FLOK Society αποτελεί μια κοινή ερευνητική προσπάθεια που χρηματοδοτείται από το Συντονιστικό Υπουργείο της Γνώσης και των Ανθρωπίνων Ταλέντων και την Senescyt (Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας) και διευθύνεται από το ΙΑΕΝ (Εθνικό Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών) και έχει ως στόχο να οριστικοποιήσει μια σειρά από προτάσεις που θα παρουσιαστούν σε ένα συνέδριο στις 21 Απριλίου του 2014 όπου θα συμμετέχει ο Πρόεδρος, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες επί του θέματος των κοινών από όλο τον κόσμο. Το έναυσμα για το έργο δώθηκε από τον Πρύτανη του ΙΑΕΝ, Carlos Prieto, τους συντονιστές του έργου Xabier Barandiaran και Daniel Vázquez, και τον Διευθυντή της έρευνας, Michel Bauwens, μεταξύ άλλων.

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για το έργο FLOK Society: http://www.floksociety.org

Το έργο έχει ως στόχο τη συμμετοχή και τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια ρητή έκκληση προς το κίνημα των κοινών και το παγκόσμιο συνεταιριστικό κίνημα να μας βοηθήσει με συμβουλές και προτάσεις πολιτικής. Είναι πεποίθησή μας ότι ο λαός του Ισημερινού θα εμπνευστεί από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Ως εκ τούτου, η έκκληση μας προς εσάς, συνεργάτες από όλο τον κόσμο και συμμετέχοντες στο παγκόσμιο κίνημα των κοινών.

Αν ασχολείστε με την ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή που εμπνέεται από την ανοικτή γνώση, τη συνεργασία και την οικοδόμηση των κοινών για την ευημερία όλων, σας ζητάμε να μας στείλετε στοιχεία και προτάσεις σχετικά με κορυφαίες τοπικές ή παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης σας.

Φανταστείτε μια κοινωνία που συνδέεται με τα κοινά της ανοικτής γνώσης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, θεμελιωμένη στην ελεύθερη και ανοιχτή γνώση, τον ανοιχτό κώδικα και το σχεδιασμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους πολίτες μαζί με την κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς, χωρίς τις διακρίσεις και αποκλεισμούς που προκύπτουν από την ιδιωτικοποιημένη γνώση.

Φανταστείτε μια ηθική και βιώσιμη οικονομία που βασίζεται στη δημιουργία μιας συνεργατικής κοινοπολιτείας θεμελιωμένης στην αμοιβαιότητα, στην ομότιμη παραγωγή και στην κινητοποίηση μιας ενημερωμένης και ενεργητικής κοινωνίας των πολιτών.

Φανταστείτε την επιτάχυνση της κοινωνικής καινοτομίας και του διαμοιρασμού της γνώσης που τα κοινά της ανοιχτής γνώσης καθιστούν εφικτή στο πεδίο του πολιτισμού, της τεχνολογίας, της επιστήμης, και σε κάθε άλλο τομέα όπου οι τοπικές και παγκόσμιες λύσεις μπορούν να μοιραστούν και να αξιοποιηθούν.

Φανταστείτε ότι τέτοια ανοικτά κοινά συνδέονται με μια ηθική αγορά και οικονομία, όπου τα άτομα, οι κοινοτικοί οργανισμοί, οι συνεταιρισμοί και οι εμπορικές και κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν ελεύθερα να συν-παράγουν αυτές τις γνώσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλα μοντέλα διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας που δεν περιφράσουν τα κοινά, αλλά διευκόλυνουν της ανάπτυξη τους.

Φανταστείτε ένα Κράτος Εταίρο το οποίο ενθαρρύνει την οικονομική και κοινωνική συνεργασία μέσω δημόσιων/αστικών συνεταιρισμών και χρηματοδοτεί και χτίζει την απαιτούμενη υποδομή για να συμβεί αυτό.

Πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί;

Ούτε ο λαός του Ισημερινού από μόνος του, ούτε φυσικά η ερευνητική ομάδα του FLOK Society μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Αλλά μαζί, δρώντας σε συνεργασία, μπορούμε να οραματιστούμε και να οικοδομήσουμε προτάσεις για μια βιώσιμη, ανοικτή και ηθική κοινωνία και οικονομία, την πραγματοποίηση της οποίας η κυβέρνηση του Ισημερινού θα μπορούσε να συνεπικουρήσει με συγκεκριμένες πολιτικές και υποστήριξη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα έθνος-κράτος και ο Πρόεδρος μιας χώρας έχει νομιμοποιήσει την επιθυμία των ομότιμων πολιτών σε όλο τον κόσμο για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου πολιτισμού βασισμένου στις αρχές των κοινών.

Στο πνεύμα της ελεύθερης ανταλλαγής της γνώσης και της συνεργασίας, ζητάμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη σας!

Η έρευνα μας επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  1. Ανθρώπινες Ικανότητες και Ανοικτή Μάθηση, Paul Bouchard
  2. Μετασχηματίζοντας την Παραγωγική Δομή, George Dafermos
  3. Κοινωνικές Υποδομές και Θεσμική Καινοτομία, John Restakis
  4. Ανοιχτές Τεχνικές Υποδομές, Jenny Torres
  5. Φυσικά Κοινά, Janice Figuereido

Bοηθήστε μας να μετατρέψουμε αυτό το όραμα σε πραγματικότητα!

Αλληλέγγυα και συνεργατικά,

John Restakis, Ερευνητικός συνεργάτης των Co-operatives UK και Συντονιστής της έρευνας επί νομικών και θεσμικών πλαισίων (email)
Michel Bauwens, Διευθυντής της έρευνας, ιδρυτής του Ιδρύματος για Ομότιμες Εναλλακτικές (P2P Foundation) και συνεργάτης του Commons Strategies group (p2pfoundation1 @ gmail.com)

H ερευνητική ομάδα του FLOK Society:

Daniel Araya, Paul Bouchard, George Dafermos, Janice Figueiredo, Jenny Torres

Η έκκληση αυτή υποστηρίζεται και συνυπογράφεται από τον David Bollier και την Silke Helfrich, εκ μέρους του Commons Strategies group.

Για γενικές πληροφορίες και προτάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Michel Bauwens (email) και τον Daniel Araya (email)

Εάν επιθυμείτε να μας βοηθήσετε πιο συγκεκριμένα, δείτε επίσης:http://en.wiki.floksociety.org/w/How_Can_You_Help_Us

Για προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς της έρευνας, παρακαλώ στείλετε τα σχόλια σας απευθείας στους προαναφερθέντες συντονιστές της έρευνας.