12 & 13 Απρ 2014 Γιορτή αυτάρκειας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

Print

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

12 & 13 Απρ 2014, Γιορτή αυτάρκειας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού

Πηγή: http://collective.land/index.php/giortiautarkeias-2014-04/