30 Μαίου-1 Ιουνίου 2014-3o Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

30 Μαίου-1 Ιουνίου 2014-3o Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

30 Μαίου-1 Ιουνίου 2014-3o Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

Τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας & Βιωσιμότητας

Δημιουργούμε τώρα την κοινωνία που θέλουμε!
Αθήνα, 30 Μαίου-1 Ιουνίου 2014
Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας

Το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας σας καλεί στο πρώτο Τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και Βιωσιμότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας από 30 Μαϊου έως 1 Ιουνίου 2014.

Θεωρούμε ότι η επονομαζόμενη “κρίση” είναι κυρίως κρίση συνείδησης και αντιπροτείνουμε Έναν Άλλο Κόσμο που εδω και τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ένα κόσμο που μας επιτρέπει να γνωριστούμε καλύτερα και να αναπτύξουμε σκέψεις και πρακτικές μετάβασης προς μια κοινωνία βασισμένη στη συμμετοχή, την αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη και το σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο. Ένα κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς και δυναμικά προς τη δημιουργία ενός νέου συστήματος αξιών πέρα και έξω από τις υφιστάμενες αντιλήψεις του αυτάρεσκου ατομικισμού, του υπέρμετρου καταναλωτισμού και της θυσίας των πάντων στο βωμό του κέρδους. Δε θέλουμε πια αυτό τον κόσμο και δημιουργούμε σήμερα τους όρους για την υπέρβασή του. Στα πλαίσια αυτής της νέας παγκόσμιας συλλογιστικής εντάσσεται και το τριήμερο αυτό, κατα τη διάρκεια του οποίου επιβεβαιώνουμε, με πρακτικά εργαστήρια, ότι μπορούμε σήμερα να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε τους όρους του “Νέου” και να ξεπεράσουμε το “Παλιό”.

Η επιλογή του Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ Βούλας ως χώρου φιλοξενίας του τριημέρου αυτού, αντανακλά την πεποίθησή μας πως τόσο η διαχείριση, η φροντίδα και η λήψη αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον των δημόσιων χώρων, όσο και η ίδια η χρήση τους, αποτελούν καθαρά πολιτικές πράξεις που αφορούν τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες κοινωνίες και όχι κάποιους που αποφασίζουν για τους πολίτες χωρίς τους πολίτες. Στηρίζουμε και ενισχύουμε τη συνεχή και πολύτιμη προσπάθεια των εθελοντών του Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ Βούλας ενάντια σε κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης της παραλίας, ώστε ο χώρος αυτός να παραμείνει ελεύθερος, λειτουργικός, προσβάσιμος σε όλους, καθαρός, ασφαλής, κέντρο δράσης, δημιουργίας και ελεύθερης έκφρασης.

Θα συναντηθούμε λοιπόν λίγα χιλιόμετρα έξω από τη μεγαλούπολη, για να συμμετάσχουμε σε εργαστήρια και σεμινάρια Αυτοδιαχείρισης & Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Οργάνωσης, Αυτοβελτίωσης: εργαστήρια αυτοδιαχείρισης της τροφής, της υγείας, της ενέργειας, της έκφρασης και του σώματος, καλλιτεχνικά βιωματικά εργαστήρια, πρακτικές φυσικής δόμησης και οικοτεχνίας, σεμινάρια μη-βίαιης επικοινωνίας και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων θα πραγματοποιηθούν από φίλους και συνδιοργανωτές του Εναλλακτικού Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας, σε ένα χαλαρό περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, που θα συνδυάζει γνώση και ψυχαγωγία. Παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτοσχέδια δημιουργικά παιχνίδια και εργαστήρια.

Το τριήμερο θα απολαύσουμε νοστιμιές από τη Νομαδική Κουζίνα και από διάφορες ομάδες εθελοντών, δηλαδή από όλους εμάς. Προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα φέρνουμε τα δικά μας πιάτα και ποτήρια. Οποιος έχει μουσικά όργανα, μπορεί να τα φέρει μαζί του για να αυτοσχεδιάσουμε μουσικά!

Ελάτε να αντισταθούμε δημιουργικά!

Οργανωτική Ομάδα Εναλλακτικού Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

Συμμετέχουσες Ομάδες: Art Bank, Αγροναύτες, Aυτάρκεια Network, Αυτοδιαχειριζόμενο Καμπινγκ Βούλας, Βότσαλο-Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυδαλού, Ηλιόσποροι, Νομαδική Κουζίνα, Ορίζοντας Γεγονότων, Ομάδα Μετάβασης Ακαδημίας Πλάτωνος, Οικολογικά Χωριά, Άτυπος Συνεταιρισμός Ριζάρι, Συνεργατικό Καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνος, Οικοκοινότητα Σπιθάρι-Waking Life project, Συν Άλλοις, Τράπεζα Χρόνου Αθήνας-Πλατείας Συντάγματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα – Full Programme 30/5/14 -1/6/14

-In English

Three days of Solidarity, Creativity & Sustainability
We Create now the society we want!
Athens, May 30 – June 1, 2014

– En español

Tres días de Solidaridad, Creatividad y Sostenibilidad
¡Creemos ahora la sociedad que queremos!
Atenas, 30 de mayo al 1 de junio, 2014

– En frnaçais

Trois jours de solidarité, de créativité et de durabilité
Nous construisons maintenant la société que nous voulons!
Athènes, 30 mai – 1 juin, 2014

 

* * *

In English

Three days of Solidarity, Creativity & Sustainability
We Create now the society we want!
Athens, May 30 – June 1, 2014

The Alternative Festival of Cooperative & Solidarity Economy invites you to a three-day event on Solidarity, Creativity and Sustainability, held at the Self-managed Camping of Voula (Athens) from May 30 to June 1, 2014.

We consider that the so-called “crisis”* is mainly a crisis of consciousness and we counterpropose another world that we can create right now; a world that fosters communication, exchange and transition practices for a society based on participation, self-management, solidarity and respect for nature and human beings; a world that is evolving constantly and dynamically towards a new system of values beyond the existing models of smug individualism, excessive consumerism and the sacrifice of everything on the altar of profit. We no longer accept this world and we create today the conditions for its transcendence. Our three-day event, during which we affirm through practical workshops that we can now work altogether to create the conditions of the “New” and overcome the “Old”, is harmonized with the context of this new global reasoning.

Our choice of the Self-managed Camping of Voula as the hosting place of this event reflects our belief that the processes of management, decision-making, use and care of public spaces are purely political acts concerning the societies themselves and not some representatives who decide for citizens without citizens. We support the continuous and valuable efforts and struggles of the volunteers of the Self-managed Camping of Voula against government’s plans of privatization as well as their initiative to clean the area and give free access to the beach for all citizens, so as the place remains accessible to everyone, clean, safe and operational, a place of action, creativity and freedom of expression.

We will meet at a small distance outside the big city in order to participate in workshops and collective events on self-sufficiency and sustainability, social organization and self-improvement: artistic and experiential workshops, workshops on sovereignty over food, health, energy, workshops on body and expression, practices of natural building, seminars of non – violent communication and participatory decision-making will take place, in a relaxed environment near the beach, combining knowledge and entertainment. Children of all ages are welcome to participate in creative games, improvisation and workshops.

During the event, we will enjoy the tasteful menu of Nomadic Kitchen and other volunteer cooking groups. In order to reduce our environmental footprint we will bring our own dishes and glasses. Whoever has music instruments is invited to bring them in order to improvise altogether!

Let’s resist creatively!

Assembly of the Alternative Festival of Cooperative & Solidarity Economy

Participating groups: Art Bank, Agronaftes, Aftarkeia Network, Self-managed Camping of Voula, Votsalo-Solidarity Network of Koridallos, Iliosporoi, Nomadic Kitchen, Orizontas Gegonoton, Εco-villages, Informal Cooperative Rizari, Syn Allois, Synergatiko Kafeneio Akadimias Platonos, Spithari-Waking Life project, Time Bank of Athens-Syntagma Square, Transition initiative of Akadimias Platonos

*Crisis: From medieval latin “manifestation of a serious illness”. From Ancient Greek κρίσις (krisis, “a separating, power of distinguishing, decision, choice, election, judgment, dispute”), from κρίνω (krinō, “pick out, choose, decide, judge”)

* *

En español

Tres días de Solidaridad, Creatividad y Sostenibilidad

¡Creemos ahora la sociedad que queremos!
Atenas, 30 de mayo al 1 de junio, 2014

El Festival Alternativo de Coperativismo y Economía Solidaria os invita a su evento de tres días de Solidarida, Creatividad y Sostenibilidad, que tendrá lugar en los locales del Cámping auto-gestionado de Voula (Atenas) entre el 30 de mayo y el 1 de Junio de 2014.

Consideramos que la llamada “crisis”* es principalmente una crisis de la conciencia y nos proponemos otro mundo que somos capaces de crear ahora mismo; un mundo que promueva prácticas de comunicación, intercambio y transición hacia una sociedad basada en la participación, la auto-organización, la solidaridad y el respeto por la naturaleza y los seres humanos; un mundo que se desarrolle constante y dinámicamente hacia un nuevo sistema de valores más allá de los modelos existentes de individualismo petulante, el consumismo excesivo y el sacrificio de todo en el altar de la ganancia. Ya no aceptamos este mundo y creamos hoy las condiciones para su trascendencia. Nuestro evento de tres días, durante los cuales afirmamos a través de talleres prácticos que ahora podemos trabajar en conjunto para crear las condiciones del “Nuevo” y superar el “Viejo”, está armonizado con el contexto de este nuevo razonamiento global.

Nuestra elección del Cámping auto-gestionado de Voula como lugar para alojar estos eventos refleja nuestra creencia que los procesos de la gestión, de la toma de decisiones, del uso y del cuidado de los espacios públicos son puramente actos políticos que conciernen a las mismas sociedades y no a los representantes que deciden por los ciudadanos pero sin los ciudadanos. Damos apoyo los esfuerzos y las luchas continuas y valiosas de los voluntarios del camping auto gestionado de Voula contra los planes del gobierno de la privatización, así como su iniciativa para limpiar el área y dar acceso gratuito a la playa para todos los ciudadanos, así como así como el lugar sigue siendo accesible a todo el mundo, limpio, seguro y funcional, un lugar de la acción, de la creatividad y de la libertad de expresión.

Nos encontraremos a una corta distancia de la de la gran ciudad para participar en talleres y eventos colectivos en auto-suficientcia y sostenibilidad, organización social y auto-mejoría: talleres artísticos y experienciales, talleres en soberanía alimentaria, sanidad, energía, expresión y cuerpo, prácticas de construcción natural, seminarios sobre organización social, comunicación no-violenta y toma de decisiones participativa tendrán lugar cerca de la playa, en un entorno relajante combinando conocimiento y entretenimiento. Niños de todas las edades son bienvenidos a participar en juegos creativos, improvisación y talleres.

Durante el evento, disfrutaremos del menu de buen gusto de la Cocina Nómada y grupos voluntarios. Para reducir nuestra huella ecológica, llevaremos nuestros propios platos y vasos. ¡Quienquiera que tenga instrumentos musicales, puede traerlos para improvisar con nosotros!

¡Resistimos creativamente!

Asamblea del Festival Alternativo de Cooperativismo y Economía Solidaria

Grupos participantes: Art Bank, Agronaftes, Aftarkeia Network, Camping Auto-gestionado de Voula, Votsalo-Red de Solidaridad de Koridallos, Iliosporoi, Cocina Nomada, Orizontas Gegonoton, Εco-villages, Cooperativa Informal Rizari, Syn Allois, Synergatiko Kafeneio Akadimias Platonos, Spithari-proyecto Waking Life , Banco de Tiempo de Atenas-Plaza Syntagma, Iniciativa de transición de la Academia Platonos

*Crisis: Del latín medieval, “caso de una enfermedad grave”, desde griego antiguo κρίσις (“krisis”, una separación, el poder de distinguir, decisión, elección, juicio, litigio”), desde κρίνω (“krino”, “seleccionar, elegir, decidir, juzgar”).

*

En frnaçais

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trois jours de solidarité, de créativité et de durabilité
Nous construisons maintenant la société que nous voulons!
Athènes, 30 mai – 1 juin, 2014

Le Festival Alternatif de l’Economie Coopérative et Solidaire vous invite à un événement de trois jours sur la solidarité, la créativité et la durabilité, qui aura lieu au Camping Autogéré de Voula du 30 mai au 1 juin 2014.

Nous considérons que la soi-dite «crise»* est principalement une crise de conscience et nous contre proposons un autre monde que nous pouvons créer ici et maintenant; un monde qui favorise des pratiques de communication, d’échanges et de transition vers une société fondée sur la participation, l’autogestion, la solidarité et le respect de la nature et de l’être humain; un monde qui évolue constamment et dynamiquement vers un nouveau système des valeurs au-delà des modèles existants de l’individualisme béat, du consumérisme excessif et du sacrifice de tout sur l’autel du profit. Nous n’acceptons plus ce monde et nous créons aujourd’hui les conditions de sa transcendance. Notre événement de trois jours, au cours duquel nous affirmons à travers des ateliers pratiques que nous pouvons maintenant travailler ensemble pour créer les conditions du «Nouveau» et surmonter le « Vieux », est harmonisé avec le contexte de ce nouveau raisonnement global.

Notre choix du camping autogéré de Voula comme un lieu d’accueil de cet événement témoigne notre conviction que la gestion, l’entretien, l’utilisation et la prise des décisions des espaces publics représentent des actes purement politiques concernant les sociétés elles-mêmes et pas quelques représentants qui décident pour les citoyens sans les citoyens. Nous soutenons les efforts continus et précieux des bénévoles du camping et leurs luttes contre les plans gouvernementaux de privatisation ainsi que leur initiative de nettoyer la zone et permettre libre accès à la plage pour tous les citoyens, pour qu’elle reste propre, sûre, opérationnelle, accessible et gratuite à tous, un lieu d’action, de créativité et de liberté d’expression.

Nous allons donc nous nous retrouver à une courte distance de la grande ville, afin de participer à des ateliers et des événements collectifs sur l’autosuffisance et la durabilité, l’organisation sociale et l’auto-amélioration: ateliers artistiques et expérimentaux, ateliers de souveraineté sur la nourriture, la santé, l’énergie, ateliers de l’expression et du corps, des pratiques de construction naturelle, séminaires sur la communication non-violente et la prise participative des décisions auront lieu, dans une ambiance détendue près de la mer, qui combine l’acquisition des connaissances et le divertissement. Des enfants de tous les âges sont invités à participer aux jeux créatifs, aux improvisations et aux ateliers spécialement désignés pour eux.

Pendant l’événement on va gouter le menu de Cuisine Nomade et des spécialités préparées par des groupes de cuisiniers bénévoles. Afin de réduire notre empreinte écologique, nous allons apporter nos propres plats et verres. Ceux qui possèdent des instruments musicaux sont invités à les amener pour qu’on improvise tous ensemble!

Résistons créativement!

Assemblée du Festival Alternatif de l’Economie Coopérative et Solidaire

Avec la participation des groupes: Art Bank, Agronaftes, Aftarkeia Network, Camping Autogéré de Voula, Votsalo-Réseau de Solidarité de Koridallos, Iliosporoi, Cuisine Nomade, Orizontas Gegonoton, Εco-villages, Cooperative Informelle Rizari, Syn Allois, Synergatiko Kafeneio Akadimias Platonos, Spithari-projet Waking Life , Time Bank of Athens-Syntagma Square, Initiative de Transition Akadimias Platonos

*Crise : Du latin médiéval crisis «manifestation grave d’une maladie», issu du grec ancien κρίσις, krisis « séparation, pouvoir de distinguer, décision, choix, élection, jugement» et du verbe κρίνω, krino, “choisir, juger”