Χανιά 12/08/2011 Παρασκευή -Από την πλατεία Αγοράς στην πλατεία σ τις Βουκολιές

Εξόρμηση στις Βουκολιές: Συζήτηση-Ενημέρωση για το Μεσοπρόθεσμο στην κεντρική πλατεία. Προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού.

Real Democracy GR – MultiMedia Team

tags: Σύνταγμα, Χανιά
This material is distributed under the CC BY-SA 3.0 license
Το υλικό αυτό διανέμεται υπό την άδεια CC BY-SA 3.0 license