ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το blog αυτό δημιουργήθηκε αρχικά από την ομάδα multimedia της πλατείας Συντάγματος για να φιλοξενήσει το οπτικοακουστικό υλικό που παρήγαγαν τα μέλη της ομάδας. Το υλικό αυτό υπάρχει και μπορείτε να το βρείτε στις παλιότερες ημερομηνίες από το ημερολόγιο.

Επί του παρόντος το blog συνεχίζει να ενημερώνεται με οπτικοακουστικό υλικό από κινητοποιήσεις που γίνονται σε διάφορες γειτονιές και συνοικίες της Αθήνας και όχι μόνο με σκοπό να αποτελέσει ένα κρίκο στην κίνηση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε αυτό που ονομάζεται “ενημέρωση από τους πολίτες για τους πολίτες”. Το υλικό μας διανέμεται υπό την άδεια CC BY-NC-ND 3.0 license. Τα μέλη της ομάδας που συνεχίζουμε να ενημερώνουμε το blog λειτουργούμε με ως συλλογικότητα με όνομα Mind The Cam. Αντίστοιχη σελίδα έχουμε φτιάξει στο facebook και με το όνομα αυτό ενημερώνουμε στο twitter.

Σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται περιστασιακά στα post: το blog αυτό είναι δωρεάν και έχει στηθεί στο wordpress.com. Με βάση την πολιτική του wordpress.com στα δωρεάν blog εμφανίζονται περιστασιακά διαφημίσεις. Ελπίζουμε ότι μελλοντικά θα μπορέσουμε να ανεξαρτητοποιηθούμε από αυτή τη δέσμευση για να παρέχουμε “καθαρό” περιεχόμενο στους επισκέπτες του blog μας.

———————————- ENGLISH ———————————-

This blog was first created by members of the multimedia team of Syntagma square to host audiovisual material that was produced by the team. This material exists and it can be retrieved at earlier dates posts through the calendar application.

Now, the blog continues to be updated with audiovisual material from mobilizations in several districts of Athens and more in the hope that it will be a ring in the chain to what we call information “from the people for the people”or “grass root journalism” Our material can be used under the CC BY-NC-ND 3.0 license We, the members of the team who are still updating this blog, function under the name “Mind The Cam” and you can find us in facebook and twitter.

As to the adds that occasionally appear at the blog’s posts this is because of the fact that this blog has been designed on a free wordpress.com template. And according to their policy this is how it is. We hope that in the future we will be able to fix this and provide “clean” material to our visitors and followers.