Ρώμη, αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό – NO TO DEBT

Στη Ρώμη αυτή τη στιγμή η έδρα της Ευρωπαϊκής επιτροπής στην Οδο Novembre 4 έχει καταληφθεί απο ακτιβιστές της κίνησης NO TO DEBT (Οχι στο Χρεος) σε ένδειξη αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό, και στον κοινό αγώνα ενάντια στην ΕΕ, ΔΝΤ και ΕΚΤ.


In Rome the European Commission in the street IV November has been occupied from NO TO DEBT activists in solidarity with greek people and to fight against EU, FMI, ECB
They are still occupying mariangela.


La sede della Commissione Europea in via IV Novembre a Roma è stata occupata con un blitz dagli attivisti del Comitato No Debito in solidarietà con il popolo greco e contro i diktat dell’Ue, Bce, Fmi. L’occupazione è ancora in corso.

Βίντεο από διεθνείς κινητοποιήσεις αλληλεγγύης

Ακολουθεί σειρά βίντεο από διεθνείς κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στο ελληνικό κίνημα.

Γερμανία, Βερολίνο

Σχετική επιστολή αλληλεγγύης θα βρείτε εδώ στα γερμανικά και ελληνικά.

More videos and photos following! Continue reading